Diva Mỹ Linh: 'Tôi thấy yên tâm khi anh Quân có tóc bạc'

12/2,170