'Dính phốt', Nguyễn Thu Trang có được dự thi Hoa hậu Quý bà?