Dính nhiều lỗi, giá iPhone X 'đảo chiều' chóng mặt