Đình chỉ công tác 3 CSGT bị quay clip tung lên mạng