Điều tra, xử lý nghiêm đối tượng cố tình rải đinh trên Quốc lộ 37