Điều tra vụ nổ bình điện khiến 9 công nhân bị phỏng nặng