Điều tra vụ bé gái khiếm thính 12 tuổi bị xâm hại tình dục