Điều tra vụ 'bảo vệ đánh nữ công nhân' vì trả lời phóng viên