Điều tra viên có ép cung đại gia dùng súng dọa giết nữ nhân viên?