Điều tra nhóm côn đồ xông vào nhà hàng đập phá, dọa giết nhân viên

12/0,512