Điều ít người biết đằng sau lớp áo vải của ông Trump