Điều ít biết về 'chân dài' gốc Hải Phòng cạnh ông trùm Văn Kính Dương