Điều gì khiến thị trường trà sữa tại Việt Nam sôi động?