Điều chuyển thượng tá Võ Đình Thường để... tránh "bão"?