Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Ngày 6/6, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức công bố công khai Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 10/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông, với sự tham dự của đại diện các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã.

dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-tinh-dak-nong-den-nam-2020

Các đại biểu tham dự tại buổi công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Theo quy hoạch, đến năm 2020, tỉnh Đắk Nông có 579.564 ha đất nông nghiệp, chiếm 89,04%; đất phi nông nghiệp là 65.368 ha, chiếm 10,04%; đất chưa sử dụng là 5.994 ha, chiếm 0,92%; đất đô thị 18.359 ha, chiếm 2,82%.

Đối với các khu chức năng, đến năm 2020, diện tích quy hoạch khu sản xuất nông nghiệp của tỉnh có 321.650 ha; khu lâm nghiệp 257.915 ha; khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 46.014 ha; khu phát triển công nghiệp: 1.056; khu đô thị: 18.359 ha; khu thương mại, dịch vụ 735 ha và khu dân cư nông thôn 23.300 ha.

Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh sẽ có 20.422 ha đất nông nghiệp được chuyển sang đất phi nông nghiệp; 59 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở được giữ nguyên so với kỳ đầu 2011-2015.

dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-tinh-dak-nong-den-nam-2020

Đại diện các ngành, địa phương tìm hiểu bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh tại buổi công bố

Trên cơ sở Nghị quyết này, tỉnh Đắk Nông tổ chức rà soát điều chỉnh quy hoạch các ngành, lĩnh vực, các địa phương có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh cần thực hiện một số nội dung như: Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực; có chính sách, biện pháp phù hợp, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật…

Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Quyết định giao chỉ tiêu sử dụng đất. Sau khi có quyết định, UBND các huyện, thị xã sẽ lập hồ sơ sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đang tải...
Lâm Đồng: Bé trai 12 tháng tuổi tử vong thương tâm sau ngày đầu đến nhóm trẻ tư thục

Lâm Đồng: Bé trai 12 tháng tuổi tử vong thương tâm sau ngày đầu đến nhóm trẻ tư thục

‘Việc của dân thì đè ra xử, cơ quan nhà nước thì không ai chịu trách nhiệm’

‘Việc của dân thì đè ra xử, cơ quan nhà nước thì không ai chịu trách nhiệm’

Giá tiêu hôm nay 26/10: Kỳ vọng tái lập đỉnh 60.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 26/10: Kỳ vọng tái lập đỉnh 60.000 đồng/kg

Đắk Lắk: Tinh giảm nhân sự các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến huyện

Đắk Lắk: Tinh giảm nhân sự các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến huyện

TIN MỚI