Diệp Bảo Ngọc dùng thiết bị 'che chắn' tránh lỗi nhạy cảm khi chụp hình thời trang