Vỡ nợ nông sản tại Gia Lai: Chuyển hồ sơ lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh