Điện thoại màn hình gập của Samsung có thể ra mắt vào năm sau

14/0,416