Điện lực Trung tâm Nha Trang cấp điện ổn định mùa nắng nóng