Diện đầm cổ thuyền thanh lịch, Meghan Markle dẫn đầu top sao mặc đẹp