Diễn biến mới nhất vụ cảnh sát mật phục bắt kẻ bẻ hàng loạt kính xe ôtô