Diễn biến bất ngờ vụ Lucas Perez đến Sporting: Đại diện cầu thủ lên tiếng