Điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình bất thường thế nào?