Điểm mặt 6 bệnh binh của MU sẽ vắng mặt ở trận gặp Leicester City