Điểm khối tài sản 'siêu khủng' của bầu Đức tại Lào