Điểm danh một số CEO nổi tiếng sẽ có mặt tại APEC 2017