'Địa ngục trần gian' trong trại cai nghiện Internet: Đánh đập bằng thước sắt, nhốt trong phòng kín 1 tuần