Địa điểm và cách ngắm chuẩn nguyệt thực toàn phần ở VN 28/7