Đi xe đạp dàn hàng ngang trên đường, 6 em học sinh bị ô tô tải đâm