Đi tìm 'thần dược' cá ngựa có tác dụng 'kinh điển' chuyện 'phòng the'