Đi theo bảo vệ thiếu nữ, nam thanh niên bị hành hung