Đi tham quan, HS lớp 6 tử vong khi vừa bước xuống xe