Đi thả rọ cua, vợ chồng ngư dân thương vong khi va chạm với tàu hàng