Đi nhờ xe, cô gái trẻ bị dí dao đòi quan hệ tình dục, cướp tài sản