Đi làm vào Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tiền lương được tính ra sao?