Đi đòi nợ thuê bất ngờ quay sang đâm bạn trọng thương