Đi đánh ghen, vợ bị chồng và tình nhân đánh tơi tả