Di chuyển hai que diêm như thế nào để được số lớn nhất?

Làm thế nào để có được số lớn nhất (có 4 chữ số) khi chỉ được di chuyển hai que diêm?

di-chuyen-hai-que-diem-nhu-the-nao-de-duoc-so-lon-nhat

Di chuyển hai que diêm như thế nào để được số lớn nhất?

> Xem đáp án

di-chuyen-hai-que-diem-nhu-the-nao-de-duoc-so-lon-nhat-1

Loại thuyền nào thiết kế không phải để đi dưới nước?

> Xem đáp án

di-chuyen-hai-que-diem-nhu-the-nao-de-duoc-so-lon-nhat-2

Có một rổ táo, trong rổ có ba quả, làm sao để chia cho 3 người, mỗi người một quả mà vẫn còn một quả trong rổ?

> Xem đáp án

di-chuyen-hai-que-diem-nhu-the-nao-de-duoc-so-lon-nhat-3

Cá gì đi học phải dùng?

> Xem đáp án

di-chuyen-hai-que-diem-nhu-the-nao-de-duoc-so-lon-nhat-4

Hôn có giấy phép gọi là gì?

> Xem đáp án

>> Xem thêm: Con gì bay cao thì được bay thấp thì không? di-chuyen-hai-que-diem-nhu-the-nao-de-duoc-so-lon-nhat-5

Thị Nở tổng hợp

Đang tải...
Giá đất nông nghiệp Đà Lạt ‘sốt’ lên 70 triệu đồng/m2?

Giá đất nông nghiệp Đà Lạt ‘sốt’ lên 70 triệu đồng/m2?

Giáo viên ở Gia Lai ra đề có nội dung nhạy cảm: Giải thích nóng

Giáo viên ở Gia Lai ra đề có nội dung nhạy cảm: Giải thích nóng

Giáo viên ở Gia Lai ra đề Ngữ văn có nội dung nhạy cảm

Giáo viên ở Gia Lai ra đề Ngữ văn có nội dung nhạy cảm

Bắt đại gia cây cảnh từng bị người tình dằn mặt

Bắt đại gia cây cảnh từng bị người tình dằn mặt

TIN MỚI