Đi chơi, trưởng công an xã nổ 2 phát súng về phía đám đông