Đi cấy giữa đồng, hai nông dân bị sét đánh tử vong