Đẹp độc lạ, chó Alaska có giá 'đỏng đảnh', cả chục triệu đồng/con