Đến trường ngày hè, nam giáo viên gặp nạn nguy kịch tính mạng