Đến năm 2020, phấn đấu độ che phủ rừng khu vực Tây Nguyên đạt 49,8%

Theo Kết quả tổng điều tra kiểm kê rừng các tỉnh Tây Nguyên diện tích rừng có trữ lượng gần 2 triệu ha, chiếm 77,6% diện tích đất có rừng với tổng trữ lượng gỗ là 302 triệu m3.

den-nam-2020-phan-dau-che-phu-rung-khu-vuc-tay-nguyen-dat-498

Rừng nguyên sinh ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin

Trong 5 năm (2010-2014), tổng diện tích rừng Tây Nguyên đã giảm hơn 300.000 ha, độ che phủ giảm 6,1%; trữ lượng rừng giảm hơn 57 triệu m3, tương ứng giảm 17,4%, trong đó, rừng giàu giảm gần 20 triệu m3, tương ứng 21%; diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tranh chấp gần 283.000 ha. Để thúc đẩy phát triển lâm nghiệp các tỉnh Tây Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề ra một số giải pháp phát triển đồng bộ từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng hợp lý tài nguyên rừng gắn với phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân với mục tiêu đến năm 2020 đạt 2,71 triệu ha rừng, nâng tỉ lệ che phủ lên 49,8%.

TIN MỚI

2 ngày khám phá Cần Thơ – An Giang

2 ngày khám phá Cần Thơ – An Giang

Với thời gian 2 ngày, bạn có thể lựa chọn khám phá Cần Thơ - An Giang. Đây là 2 điểm du lịch nổi tiếng miền Tây...