Đến khi nào các nàng mới thôi rước họa vào thân vì những phương pháp làm đẹp này?