Đến gần chụp ảnh, bị voi châu Phi truy đuổi, giày chết