Đề xuất thiến hóa học, gắn chip lên kẻ xâm hại tình dục trẻ