Đề xuất chọn thiết kế lá cọ cho nhà ga sân bay Long Thành