Đề nghị Google, Facebook, Apple mở văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam