Đe dọa, ép bạn làm ăn viết giấy vay nợ 110 triệu đồng