Để có thứ 'thần dược' đắt hơn cả vàng này, hàng triệu con vật đã bị giết hại dã man